รวมขนาดรูปที่ใช้บ่อยบน Facebook Instagram Twitter (อัพเดท 2020)

ขนาดรูปบน Facebook

Recommended Facebook image sizes for 2020:

ขนาดรูปบน Facebook ที่ใช้บ่อย

Facebook profile picture size: 180 x 180

Facebook cover photo size: 820 x 462

Facebook link image size: 1200 x 630

Facebook image post size: 1200 x 630

Facebook event image size: 1920 x 1080

Facebook video size: 1280 x 720

Maximum Facebook video length: 240 minutes

Facebook ad size: 1200 x 628

Facebook video ad size: 1280 x 720

Facebook Story ad size: 1080 x 1920

Facebook group cover image size: 1640 x 922

Facebook messenger image ad size: 1200 x 628

 

Recommended Twitter image sizes for 2020:

ขนาดรูปบน Instagram ที่ใช้บ่อย

Instagram profile picture size: 110 x 110

Instagram photo sizes: 1080 x 1080 (square), 1080 x 566 (landscape), 1080 x 1350 (portrait)

Instagram Stories size: 1080 x 1920

Minimum Instagram video sizes: 600 x 600 (square), 600 x 315 (landscape), 600 x 750 (portrait), 600 x 700 (Carousel video dimensions)

Maximum Instagram video length: 60 seconds

Minimum Instagram image ad size: 500 pixels wide

Instagram photo thumbnails: 161 x 161

Instagram ads size: 1080 x 566 pixels (landscape), 1080 x 1080 pixels (square)

Instagram IGTV video size: 1080 x 1920

 

Recommended Twitter image sizes for 2020:

ขนาดรูปบน Twitter ที่ใช้บ่อย

Twitter profile picture size: 400 x 400

Twitter header size: 1500 x 500

Twitter post image size: 1024 x 512

Twitter card image size: 1200 x 628

Twitter video size: 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)

Maximum Twitter video length: 140 seconds

Twitter ad size (image): 800 x 428

Twitter ad size (video): 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *