แนะนำหนังสือ “From STEM to STEAM: Brain-compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts”

From STEM to STEAM

“From STEM to STEAM: Brain-compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts” เป็นหนังสือที่เขียนโดย Douglas Fisher และ Nancy Frey มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักการศึกษามีกลยุทธ์และแผนการสอนสำหรับการผสมผสานศิลปะเข้ากับหลักสูตร STEM ของพวกเขา หนังสือเล่มนี้ระบุว่าการรวมศิลปะเข้ากับการศึกษา STEM สามารถนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมและสมองที่เข้ากันได้มากขึ้นสำหรับนักเรียน

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการอภิปรายถึงความสำคัญของการบูรณาการศิลปะเข้ากับการศึกษา STEM ผู้เขียนให้เหตุผลว่าศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในตัวนักเรียน และยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของนักเรียนได้อีกด้วย พวกเขายังทราบด้วยว่าสาขา STEM จำนวนมาก เช่น สถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ พึ่งพาศิลปะเป็นอย่างมากอยู่แล้ว ดังนั้น การผสมผสานศิลปะเข้ากับการศึกษาแบบ STEM จะทำให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับสาขาเหล่านี้มากขึ้น

จากนั้นหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอกลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำหรับการบูรณาการศิลปะเข้ากับการศึกษา STEM ผู้เขียนเสนอว่านักการศึกษาสามารถใช้ศิลปะเพื่อช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้อย่างมีความหมายมากขึ้น และสามารถใช้ศิลปะเพื่อช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา พวกเขายังมีแผนการสอนที่หลากหลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าศิลปะสามารถบูรณาการเข้ากับวิชา STEM ได้อย่างไร เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หนึ่งในแนวคิดหลักที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดของการสอนที่สอดคล้องกับสมอง ผู้เขียนยืนยันว่าการบูรณาการศิลปะเข้ากับการศึกษา STEM สามารถนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้ากันได้กับสมองมากขึ้นสำหรับนักเรียน พวกเขาอธิบายว่าศิลปะสามารถช่วยกระตุ้นส่วนต่างๆ ของสมอง ซึ่งจะนำไปสู่การจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น พวกเขายังทราบด้วยว่าศิลปะสามารถช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

หนังสือเล่มนี้ยังมีกรณีศึกษาและตัวอย่างความสำเร็จในการบูรณาการศิลปะในการศึกษาสะเต็มศึกษา ผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างในชีวิตจริงของโรงเรียนและห้องเรียนที่ศิลปะได้รับการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในวิชา STEM และให้ข้อมูลและหลักฐานเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของกลยุทธ์เหล่านี้

โดยรวมแล้ว “From STEM to STEAM: Brain-compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts” เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักการศึกษาที่ต้องการรวมศิลปะเข้ากับหลักสูตร STEM ของตน หนังสือเล่มนี้นำเสนอกลยุทธ์การปฏิบัติและแผนการสอน และเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับความสำคัญของการบูรณาการศิลปะเข้ากับการศึกษา STEM นอกจากนี้ยังให้ตัวอย่างและหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของกลยุทธ์เหล่านี้ และเน้นความสำคัญของการสอนที่เข้ากันได้กับสมอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *